Kære aarhusianer

21. november er der valg til Aarhus Byråd. Her kan din stemme afgøre, hvem der skal være med til at udvikle Aarhus og forbedre din hverdag.

En fair chance til alle handler for mig om at udvikle det forpligtende fællesskab, hvor tryghed og ansvar for hinanden er de grundlæggende værdier. Et fællesskab, hvor mulighederne ikke afgøres af din sociale baggrund, men af håb og drømme for livet.

Jeg har boet hele mit liv i Aarhus, og jeg elsker vores by! Her har jeg gået i daginstitution, skole, gymnasium og jeg har taget min uddannelse her. Derfor vil jeg ikke gå glip af chancen for at være med til at gøre den endnu bedre at bo og leve i.

Med en fornuftig politik og hjertet på rette sted kan vi skabe tryghed, udvikling og vækst i Aarhus.

De bedste hilsner

Peder Udengaard
Byrådsmedlem (s)
Politisk ordfører

Mærkesager

Alderdom med værdighed

100 ekstra medarbejdere til den nære omsorg og pleje af vores ældre

Flere fælles aktiviteter for ældre, så de gennem nye netværk og venskaber undgår ensomhed og isolation

Flere senior- og ældreboliger der er til at betale

Det bedste for vores børn

Flere pædagoger i vores vuggestuer og daginstitutioner

Opprioritering af vores fælles folkeskole, med bedre fysiske rammer og fokus på trivsel og faglig udvikling

Ansvar for de svageste

I Aarhus stiger antallet af unge hjemløse. Derfor skal der afsættes flere midler til den forebyggende indsats

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, skal sikres langt bedre vejledning og resurseforløb, så de får en reel mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarkedet

Et aktivt fritids- og kulturliv

Vi skal investere i foreningsfaciliteter, fordi det kræver ordentlige rammer at have et aktivt og levende foreningsliv

Aarhus skal investere i et mangfoldigt og varieret kulturliv, fordi det åbner for nye måder at tænke vores samfund på

Bedre mobilitet og fremkommelighed

Aarhus må ikke strande til i bilkøer. Derfor skal vi forbedre mobiliteten i byen. Både ved at investere i veje, bedre trafikafvikling og styrke den kollektive trafik

Et grønt Aarhus

Aarhus er allerede godt på vej til at være en af de førende byer inden for klimadagsordenen. Den udvikling skal vi fortsætte og cementere gennem mere grønt byggeri, grøn transport og brug af grøn energi i kommunen

Harlev/Sabro-Mundelstrup

Jeg er selv opvokset i en af de mange forstæder til Aarhus. Mere specifikt Harlev. Derfor ved jeg hvor vigtigt det er for de mindre byer til Aarhus, at der er ordentlig kollektiv trafik, pasningstilbud, skoler, bibliotek og medborgerhuse mv. Desværre glemmes forstæderne alt for ofte når der træffes beslutninger i Aarhus Byråd.

Og det betyder noget, at have et byrådsmedlem med lokalt kendskab. For eksempel har jeg sikret:

  • 500.000 ekstra til linje 11, så busbetjeningen i Harlev blev ramt mindst muligt af den kollektive trafikomlægning.
  • 4.000.000 kr. til ny idrætshal i Harlev
  • Markant fokus på Harlev i den nye kommuneplan
  • Fokus på Harlev i Aarhus Byråd

Det vil jeg arbejde for

Forstæderne skal ikke behandles som Udkants-Aarhus

Harlev, Sabro-Mundelstrup og andre mindre bysamfund skal prioriteres højere, når der skal byfornyes, anlægges cykelstier og fortove, renoveres institutioner og etableres kollektiv trafik.

Ny idrætshal i Harlev

Harlev skal have en ny idrætshal, så der er ordentlige rammer i byen, for et aktivt sports- og fritidsliv

Styrk den kollektive trafik

Forstæderne skal have en ordentlig busbetjening. Derfor vil jeg arbejde på at styrke den kollektive trafik i mindre bysamfund

Ikke flere ulykker i krydset A26-Sabrovej

Det er kun et spørgsmål om tid, før der kommer en dødsulykke ved A26-Sabrovej. Der skal laves en ny trafikregulering nu!

Bag om Peder

Jeg er født i fattigfirserne - og det er opvæksten i en økonomisk trængt tid, der er udgangspunkt for min måde at se verden på.

Jeg boede i et klassisk parcelhuskvarter i Harlev med min ufaglærte far, min pædagoguddannede mor og tre brødre. Økonomien i huset var meget afhængig af økonomien i samfundet. Derfor talte mine forældre ofte om risikoen for, at vi måtte flytte fra hjemmet og de trygge omgivelser.

Jeg kommer ikke fra et hjem med mange penge. Men jeg er privilegeret af vores velfærdssamfund, som giver en fair chance til alle, der vil noget. Det er ikke social status eller forældres økonomi, der afgør fremtiden.

I dag bor jeg i Aarhus midtby og er 34 år, og udover mit arbejde i byrådet gennem snart 8 år, arbejder jeg som administrativ leder ved Teater Katapult. Min fritid bruges på loppemarkeder, madlavning, dart med vennerne, jazzkoncerter og andet, der giver gode oplevelser i selskab med alle slags mennesker.

Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com